اهداف

اهداف کلان:                                                  

 – ارتقاء خدمات هتلداری به سبک مهمان نوازی ایرانی اسلامی

-متنوع سازی و ارتقاء کیفیت خدمات

– توسعه سرمایه انسانی و فناوری

-ارتقاء برند پارسیان و افزایش سهم بازار