خط مشی کیفیت

شرکت آموزش، مطالعات و مشاوره سیاحتی گردشگران بنیاد با تمایزی برگرفته از فرهنگ ایرانی اسلامی ، پیشرو در توسعه آموزش، پژوهش و مهارت های هتلداری و گردشگری در کشور، با هدف ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی در  رشته های هتلداری و گردشگری در حوزه دانشگاهی و آموزش های کوتاه مدت تخصصی علمی – کاربردی با همکاری دانشگاه های معتبر داخلی و خارجی و رعایت استانداردهای بین المللی تاسیس گردیده است.

این شرکت با درک وابستگی حیات سازمان های خدماتی به مشتریان، سعی دارد که با در نظر گرفتن نیازهای حال و آینده آن ها، ضمن رعایت اخلاق حرفه ای و با ارائه ی خدمات نوین و متمایز در حوزه صنعت گردشگری و هتلداری کشور ، ارتقاء رضایت مشتریان را فراهم آورد.

مدیریت شرکت بر این باور است که کیفیت امری است فراگیر و تمامی فعالیت ها، منابع و کارکنان در توسعه فعالیت و پاسخگویی به نیازهای مشتریان و  بهبود خدمات، نقش اساسی داشته و تحقق آن مستلزم سازمانی منسجم، قوی، پویا، چابک و قابل انعطاف خواهد بود.

شرکت آموزش، مطالعات و مشاوره سیاحتی گردشگران بنیاد همگام با استقرار سیستم ISO 10015: 1999  ، خود را متعهد به توسعه سرمایه انسانی و فناوری آموزشی دانسته و در راستای نیل به اهداف بلند مدت ذیل گام بر می دارد:

  •  برگزاری سمینار ها و همایش ها
  • انجام پژوهش های  علمی – کاربردی
  • ارتقاء دانش، رشد افکار و بروز خلاقیت و توانمند سازی کارکنان
  •  تربیت و بازآموزی نیروی  انسانی به شیوه  دوره های تخصصی کوتاه مدت
  •  تربیت  نیروی  انسانی در سطح  دانشگاهی
  • تحقیق و تدوین و جمع آوری منابع درسی
  •  حضور در مجامع  علمی داخلی و خارجی

در این راستا اینجانب با تکیه بر نظرات همکاران و استراتژی ها و اهداف و وظایف سازمان از یک سو و از سویی دیگر، انتظارات مشتریان، خط مشی واهداف کیفیت را به طورمنظم مورد بازنگری قرارداده و از کلیه کارکنان   صدیق و خدوم شرکت انتظار دارم نسبت به درک و همکاری در اجرای مفاد این بیانیه اهتمام ورزند.