سهامداران

– شرکت هلدینگ سیاحتی و حمل و نقل پارسیان  ( 51  درصد )

– بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی (48/7 درصد)

– شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا ( 1/. درصد)

– موسسه بنیاد علوی  ( 1/. درصد )