دوره های آموزشی

عناوین دوره های آموزشی کوتاه مدت

نام دوره

مدت دوره

(ساعت)

تاریخ شروع

روزهای برگزاری

ساعت برگزاری

مهلت ثبت نام

توضیخات

پذیرایی 16 94/12/1 شنبه و یکشنبه 8  الی 16 94/11/28

تلفن ثبت نام : 28151251-28151252-28151165