تقویم آموزشی زمستان 1396

 

ردیف
نام دوره
تاریخ شروع
 روزهای برگزاری
مدت (ساعت)
مدرس
شهریه (ریال)

۱

فرآیند سرپرستی و مدیریت در صنعت میهمان نوازی

پیش ثبت نام

 سه شنبه چهارشنبه

۲۴

زگلکی

۷.۰۰۰.۰۰۰

۲

شیرینی های نوروز

پیش ثبت نام

سه شنبه

۸

۳.۰۰۰.۰۰۰

۳

سس های سرد و گرم

چهارم اسفند

چهارشنبه

۶

شرفی

۳.۰۰۰.۰۰۰

۴

کباب ایرانی

برگزار شد

پنج شنبه

۶

شرفی

۳.۰۰۰.۰۰۰

۵

کباب  ملل

برگزار شد

دوشنبه
سه شنبه

۶

شرفی

۳.۰۰۰.۰۰۰

۶

صبحانه ملل

سوم اسفند

– 

۶

محمدی

۳.۰۰۰.۰۰۰

۷

آشپزی ملل

در حال برگزاری

 –

۶۰

شرفی
تبارکی
محمدی

۲۸.۰۰۰.۰۰۰

۸

مدیریت هتلداری
(TAFE استرالیا)

در حال برگزاری

پنج شنبه

۸۰

– 

۱۸.۰۰۰.۰۰۰


هزینه مواد اولیه بر عهده شرکت آموزش می باشد.

به کلیه فراگیران گواهینامه مهارتی معتبر و قابل ترجمه اهدا می گردد.

تلفن تماس و رزرو:

28151164-5 و 3-28151251

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *