تقویم آموزشی پاییز 1396

ردیف

نام دوره

تاریخ شروع

 روزهای برگزاری

مدت (ساعت)

مدرس

شهریه (ریال)

۱

غذاهای دریایی

پیش ثبت نام
یکشنبه
دوشنبه

۱۲

تبارکی

۸.۰۰۰.۰۰۰

۲

مدیریت برگزاری مراسم و رویداد

پیش ثبت نام
 سه شنبه چهارشنبه

۴۰

بهاگیر
ثنایی
عمیدی

۱۱.۵۰۰.۰۰۰

۳

خورشت های اصیل ایرانی

پیش ثبت نام
دو شنبه
سه شنبه

۱۲

تبارکی

۶.۵۰۰.۰۰۰

۴

استیک

پیش ثبت نام
دو شنبه
سه شنبه

۱۲

تبارکی
شمس

۷.۰۰۰.۰۰۰

۵

پلو های مجلسی

پیش ثبت نام
پنج شنبه
جمعه

۱۲

شرفی

۶.۵۰۰.۰۰۰

۶

آشپزی ایتالیایی

پیش ثبت نام
 یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه

۱۸

 شمس

۹.۰۰۰.۰۰۰

۷

کباب ایرانی و ملل

پیش ثبت نام
دوشنبه
سه شنبه

۱۲

 تبارکی

۷.۰۰۰.۰۰۰

۸

مدیریت رستوران

پیش ثبت نام
 سه شنبه
چهارشنبه

۴۰

بهاگیر
مصلحی
روزبهانی …

۱۱.۵۰۰.۰۰۰

۹

صبحانه ملل

پیش ثبت نام
– 

۸

تبارکی

۳.۵۰۰.۰۰۰

۱۰

آشپزی ملل

پیش ثبت نام

 –

۶۰

تبارکی
شمس

۲۸.۰۰۰.۰۰۰

۱۱

مدیریت هتلداری
(میراث فرهنگی)

پیش ثبت نام
– 

۱۷۴

– 

۶.۵۰۰.۰۰۰


هزینه مواد اولیه بر عهده شرکت آموزش می باشد.

به کلیه فراگیران گواهینامه مهارتی معتبر و قابل ترجمه اهدا می گردد.

تلفن تماس و رزرو:

28151164-5 – 28151251-3

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *